Värde i det virtuella

Värde i det virtuella,
Motion, 2018

Grafik för Space Popular utställning Värde i det virtuella på ArkDes.
19 september – 18 november, 2018

Om utställningen:
I ”Värde i det virtuella” presenterar Space Popular en fängslande installation som utforskar arkitekturens, och arkitekters, roll i utformandet av virtuella världar.

Värde i det virtuella ger oss en vision av potentialen för rumslig gestaltning både i och av virtuella miljöer. Utifrån sin skarpa blick för det konceptuella har den Londonbaserade arkitektduon Lara Lesmes och Fredrik Hellbergs skapat en installation som ger uttryck för en ny riktning inom arkitekturen som gränsar till kognitionsvetenskap och färgteori. Installationen ger en försmak av de spektakulära möjligheter vi kan förvänta oss när vi står inför en ny och fördjupad virtuell verklighet.

I två olika aktiva miljöer – en fysisk och en virtuell – upplever besökaren fullskaliga fragment av Stockholm som muterar, upplöses, förvrängs och kopieras i framtidsscenarion där materiella verkligheter har blivit radikalt omformade.

Med Värde i det virtuella blir Boxen en offentlig plats och forum för diskussioner om arkitekturens roll i den digitala sfären. Under och efter utställningen kan Boxens virtuella yttring upplevas genom Sansar – en social VR-plattform som är tillgänglig för vem som helst, var som helst, när som helst.

Utställningskurator: James Taylor-Foster
Rådgivare: William Hamilton
Assistenter: Ludvig Holmen, Daniel Tayar-Watson
Grafisk identitet: Studio Reko

arkdes.se