TID x Studio Reko

TID x Studio Reko,
Photography, 2018

Det svenska klockföretaget TID Watches bad oss tolka tid för deras visuella serie ‘Monthly Interpretation’.

Ett sätt att se på tid, som blir extra påtagligt i en månad som februari, är att den består av väntan. Nedskrivna fragment kring ämnet ledde oss till en samling mentala bilder som sedan översattes till film.