BRUK

BRUK,
Typeface, 2018
BRUK är ett geometriskt typsnitt som är skapat av Studio Reko.
De raka linjerna var utgångspunkten i skapandet av BRUK men det var i kvadranterna som vi hittade dess personlighet. Vi inspirerades mycket av industrialiseringen under hela skapandeprocessen och bestämde oss därför för att kalla typsnittet för BRUK, en svensk term som dels betyder att någonting ska användas, men också ett ord för en plats där material utvecklas och förfinas. Vår förhoppning är att BRUK kommer att användas en lång tid framöver i både print och digitalt. Vi hoppas att ni gillar det lika mycket som vi gör.