WORK IN PROGRESS II

WORK IN PROGRESS II,
Publication, 2016

Många av de bilder vi samlar på oss som inspiration i vårt dagliga arbete har vad vi brukar kalla okända källor (unknown sources) eftersom vi helt enkelt inte kunnat hitta en definitiv källa till bilden/verket. I nummer två av WIP har vi jobbat efter temat ‘källa’.

Willy Ley: ”Ideas, like large rivers, never have just one source.”

Det här är nummer två av WORK IN PROGRESS, ett fanzine med 32 sidor som är tryckt i 100 exemplar, av Studio Reko.