Bokhylla

Bokhylla,
Furniture, 2015

Design och konstruktion av bokhylla i biblioteket på designkontoret Blekingegatan 16.

I samarbete med PJADAD.