Alternativa Rum

Alternativa Rum,
Furniture, 2015

Hur många delar av ett föremål kan bytas ut innan det uppfattas som någonting nytt? Kan vår uppfattning av vad som definierar ett rum utmanas eller förändras?

Det kan vara svårt att se en alternativ lösning på ett redan existerande föremål. Hur vi ser på föremål bestäms i mångt och mycket av dess upfinnare/skapare och de referenser vi har sedan tidigare. I det här projektet föreslår vi alternativa lösningar på föremål och situationer vi alla möter i vårt vardagliga liv.

Det hela utspelade sig i ett kvadratiskt rum vi byggt, och med hjälp av ett modulärt system vi utvecklat. Vi ville se vad som händer när vi bygger upp ett rum/sammanhang och sedan sakta låter det förvandlas till ett nytt.