F+M

F+M,
Poster, 2015

Sista av tre events på nattklubben Maskineriet – Stockholm.
Posters och mappning.

I samarbete med Anton Winberg.