Typographic Movie Posters

Typographic Movie Posters,
Poster, 2015
Formerna som använts i dessa posters är baserade på typsnittet Berthold Akzidenz Grotesk.